K-HMS Ingeniør

VTC Offshore er en ledende aktør innen verifikasjons- og rådgivningstjenester, kjent for å levere tjenester av høyeste kvalitet til våre kunder. Med et sterkt fotfeste både nasjonalt og internasjonalt, utfører vi prosjektbaserte oppdrag som spenner over en rekke bransjer. Vi er en pålitelig partner for bedrifter som søker ekspertise innen K-HMS (kvalitet, helse, miljø og sikkerhet), og vårt kundespekter inkluderer store oljeselskaper, riggselskaper og anleggsentreprenører.

Vi søker nå en erfaren K-HMS-ingeniør som ønsker å bli en del av vårt dedikerte team. I denne stillingen vil du ha en sentral rolle i å vedlikeholde og videreutvikle våre tjenester innen K-HMS. Du vil jobbe tett med våre kunder, og være en pådriver for strategisk og operativ utvikling av K-HMS-området. Dette er en unik mulighet for deg som er lidenskapelig opptatt av K-HMS-faget, og som søker en variert, utfordrende og spennende karrieremulighet.

Arbeidsoppgaver:

 • Vedlikeholde og videreutvikle vårt styringssystem for å sikre kontinuerlig forbedring
 • Implementering og vedlikehold av strategier, policy, manualer, systemer og rutiner innenfor K-HMS området, inkludert utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon
 • Delta i utviklingen av kvalitetssikrings strategier og -initiativer
 • Samarbeide med utførende personell for å verifisere, identifisere og korrigere eventuelle avvik, for å opprettholde best mulig tjenester for våre kunder
 • Assistere og utarbeide styringssystemer på vegne av våre kunder med mål om ISO sertifisering. (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001)
 • Gjennomføre opplæring og workshops for å øke bevisstheten om kvalitetsstandarder og sikkerhet hos kunder og ansatte
 • Delta i strategiske diskusjoner med ledelsen i ulike bedrifter
 • Ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene for risikostyring, HAZOP/HAZID og kunne lede/ delta i granskning
 • Delta i utarbeidelse av anbud og markedsføring av våre produkter
 • Utvikling av målinger og rapporter for bærekraft og miljø
 • Utvikle fagfelt som du brenner for, som for eksempel miljø og kvalitetsstyring, bærekraft, arbeidsmetodikk etc.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Utdannelse/erfaring innen K-HMS.
 • God kjennskap til lover, standarder, kvalitetssikringsmetoder og -verktøy.
 • God kjennskap til ISO standardene 9001, 14001 og 45001
 • Kjennskap til dokumenthåndteringssystemer og kvalitetsstyringsverktøy
 • Utvikle og implementere K-HMS-politikk og prosedyrer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Ledelse og deltakelse i K-HMS-inspeksjoner og revisjoner
 • Rapportere og analysere K-HMS-data for å identifisere trender og forbedringsmuligheter.
 • Fordel med godkjent sikkerhetskurs og gyldig helsesertifikat for offshore
 • Fordel med revisjonslederkurs
 • Erfaring fra prosjektbaserte oppdrag for kunder


Personlige egenskaper:

 • Analytiske evner og formidler av god K-HMS kultur.
 • Initiativrik og proaktiv med solid gjennomføringsevne.
 • Evne til å jobbe i team samt selvstendig, med viktige oppgaver og mye ansvar
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne– norsk og engelsk
 • Effektiv og stødig bruker av dataverktøy
 • Tar ansvar for egen læring og utvikling, og deler kunnskap og erfaring med andre


Vi tilbyr:

 • En selvstendig, utfordrende og variert stilling, med store muligheter til å påvirke og forbedre organisasjoners K-HMS-strategi og praksis.
 • Et sammensveiset team med høy arbeidsmoral og mye kompetanse.
 • Konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid og et godt arbeidsmiljø.

Søknadsprosess:

Send din CV og søknad til post@vtcoffshore.no med emnelinjen "Søknad -KHMS-ingeniør".

Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

VTC Offshore er en arbeidsgiver som verdsetter mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ser frem til å ønske en ny K-HMS-ingeniør velkommen til vårt team!

‹ Go to our Career page
Geir Gorm Olsen
Geir Gorm Olsen
Managing Director
ggo@vtcoffshore.no
Eli Orre
Administration Consultant
eo@vtcoffshore.no
By clicking «Accept», you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage, in order to improve site user experience. You can choose which cookies we can store via Preferences. View our Privacy Policy for more information.